LES MENÜ
Alışveriş Sepetim

Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması bizim için büyük önem taşır ve bu konuda olabildiğince şeffaf olmayı amaçlıyoruz. Bu gizlilik bildiriminde LES MINORIA tarafından işlenen kişisel veriler, bu verilerin işlenme şekli ve amacı açıklanmaktadır.

LES MINORIA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinden doğan ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakatname verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. LES MINORIA, Kişisel Verilerin Korunması hakkında mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmeLES MINORIA tarafından işletilen “www.lesminoria.com” web sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret eden, kullanan, giriş yapan (bundan sonra *Kullanıcı olarak adlandırılacaktır) kişiler tarafından okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

LES MINORIA, hukuki sebeplere de dayanarak; bazı kişisel verilerinizi hem ticari faaliyetlerini yürütmek, hem de Kullanıcı’lara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla toplamaktadır. Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanır ve KVKK’nın 4. maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenir.

Talep ettiğimiz ve elde ettiğimiz bilgileri şu amaçlar için kullanırız:

·         Web site ya da mobil uygulama üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

·         İletişim için gerekli olan adres ve diğer bilgileri kaydetmek,

·         Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·         Satış sözleşmesi ile mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve icrası adına yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki haklarını (cayma hakkı, vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini sağlamak,

·         Vermiş olduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak şikayet ve önerileri değerlendirmek,

·         KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

·         Sunulan ürün ve hizmetlerden Kullanıcı’yı faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılmasıyla birlikte Kullanıcı’ların beğeni, alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, amaçları için kullanılır.

Toplanan tüm veriler Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, Kullanıcı’ların haberi ve aksi bir talimatı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz, ticari bir amaçla kullanılmaz, takas edilmez.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için LES MINORIA, Kullanıcı’ların IP adresini kaydetme ve kullanma hakkına sahiptir. IP adresleri, Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Paylaşılma Durumu ve Amacı

Kişisel verileriniz, Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası doğrultusunda belirlenen amaçlar dışında olsa dahi, LES MINORIA’nın faaliyetlerini yürütebilmesi ve kendini geliştirebilmesi amacıyla iş birliği içinde olduğu;  gerçek ve tüzel kişilere, üçüncü şahıs bilgi işlemcilere, hizmet ifa merkezlerine, finansal kuruluşlara, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları (fatura tahsilat kuruluşları, teknolojik hizmet tedarikçileri, nakliye firmaları, vb.) gibi gerekli olabilecek sair kuruluşlarla paylaşılabilir.

Paylaşılan kişisel veriler yayımlanan reklam ve tanıtımların Kullanıcı’ların ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi ve istatistiksel verileri toplaması amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca bu verileri işlerimizi yürütmek için de kullanırız. Performansımızı analiz etme, yasal sorumluluklarımızı yerine getirme, iş gücümüzü geliştirme ve araştırma yapmak da buna dahildir.Hiçbir şekilde kullanıcının kimliğini ifşa edebilecek (T.C Kimlik Numarası, telefon, adres, vb.) bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılmaz. İşbu Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle, Kullanıcı, anonim bilgilerini doğrudan pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektedir.

Kullanıcı, verdiği kişisel bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu burada garanti etmekle birlikte herhangi bir değişikliği tarafımıza bildirmeyi taahhüt etmek durumundadır. Bu web sitesinin hatalı, eksik veya yetersiz bilgiler nedeniyle uğrayacağı herhangi bir zarar veya ziyandan yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Bazı istisnai hallerde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında kalan durumlarda kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Bu istisnai durumlar;

a. Hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve/veya yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. LES MINORIA kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi, halleridir.

Kişisel Verilerin Korunması

LES MINORIA gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliğinin alınmasına karşın lesminoria.com web sitesine yapılan siber saldırılar neticesinde gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, LES MINORIA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

LES MINORIA, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece web sitemiz ve mobil uygulama kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

“www.lesminoria.com” web sitesi ve mobil uygulama üzerinden Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz

e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Kredi Kartı Güvenliği

LES MINORIA olarak, web sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutarız. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmaz.

Ödeme sayfasında talep edilen kredi kartı bilgileri, satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat doğrultusunda kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler web sitemizden bağımsız olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediği ve kaydedilmediği için, üçüncü şahısların veya şirketlerin herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği LES MINORIA tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, web sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

Ödeme sayfasında üçüncü şahısların kişisel bilgilerini tarafımıza iletmeniz halinde, kişisel bilgilerinin kullanımından kendilerini haberdar etmekle ve kendilerinin açık rızasını almakla sorumlu olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kredi kartı bilgilerinizi saklama seçeneğini seçmek ve “hızlı alışveriş”i etkinleştirmekle, bu fonksiyonun aktif hale getirilmesi için gerekli bilgileri işlememiz ve saklamamız konusunda bize açık izninizi vermektesiniz. Kart Güvenlik Kodu (CVV), yalnızca satın alım işleminde ilerlemek için kullanılacak olup kart bilgilerinizin bir parçası olarak sonrasında saklanmayacak ve işlenmeyecektir. Bu fonksiyonun etkin kılınması için bize izin vermeniz halinde, verileriniz bir sonraki alışverişinizde ilgili alanlara kendiliğinden girilir; bu sayede, her yeni işlemde verilerinizi tekrar baştan girmeniz gerekmez. Bu izin, ileride yapacağınız tüm alışverişlerde geçerli olacaktır. Hesabım bölümünden kart bilgilerinizi her zaman değiştirebilir ve bu verilerin işlenmesi ile saklanmasına dair izninizi iptal edebilirsiniz.

Üyelik ve Üyeliğin İptali

Sizin rızanız olması koşulu ve web sitesi üyeliği çerçevesinde LES MINORIA’ya ait yaşanan gelişmeleri, yeni ürünleri, kampanya ve indirimlerle birlikte ticari yazışmaları e-posta ya da başka bir elektronik iletişim vasıtasıyla tarafınıza göndeririz. Kayıtlı bir kullanıcıysanız ve bu duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, web sitesinin Hesabım bölümüne bağlanarak söz konusu yazışma ve bildirimlerle ilgili tercihleri değiştirebilirsiniz. Kişisel veriler ve bildirimler, tercihler değiştirilmediği ve üyelik iptal edilmediği sürece işlenmeye devam eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan bazı haklarınız vardır. Hakkınızda topladığımız verilerle ilgili olarak istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu haklar:

1.      Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2.      Verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

3.      İşlenen kişisel bilgilere dair bilgi talep etmek,

4.      Kişisel bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslar hakkında bilgi edinmek ve bilgilerinizin yurt içine/ yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını bilmek,

5.      Kişisel bilgilerinizin eksik veya hatalı bir şekilde işlendiği düşünüyorsanız düzeltme talebinde bulunmak,

6.      Kişisel bilgilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini istemek,

7.      Kişisel bilgilerinizin otomatik olarak işlenmesi neticesinde tarafınız aleyhine oluşan olumsuz sonuçlara itiraz etmek,

8.      Verilerinizin yasadışı şekilde işlenmesi neticesinde zarara uğramanız halinde tazminat talebinde bulunmak, Gizlilik Politikası’na göre size tanınan haklardır.

Çerez (Cookies)

Bu web sitesinde, sitemizi ziyaret eden kullanıcılara dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi eğlenceli ve faydalı hale getirmek olan çerez (cookies) adlı küçük metin dosyalarını kullanmaktayız. Çerezler, “lesminoria.com web” sitesi ziyaretçilerine, üyelerine ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacının yanı sıra; web sitesini kaç kişinin, kaç kez ve hangi amaçla ziyaret ettiği gibi istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Çerezler, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmış olabilir. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini, hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Gizlilik Politikaları dâhil olmak üzere merak ettiğinin herhangi bir soru, öneri veya şikayet için bizimle iletişime geçebilirsin.

hello@lesminoria.com

 

Les Minoria size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için: Gizlilik ve Çerez Politikası Kabul ediyorum.